KAMP 2020

Hier vind je alle info over het kamp 2020. 

Het kamp gaat voor de rakwi's tot aspi's door van 21 juli tot 31 juli en voor de speelclubs van 25 juli tot 31 juli.  We zouden willen vragen aan de ouders van de speelclubs om hun zoon/dochter te brengen naar de kampplaats tegen 12u om zoveel mogelijk extra contact te vermijden. Zo verkleinen we de kans op besmetting tijdens het vervoer. (noodnummer Anouk: 0471 30 18 86)

Het inschrijvingsmoment is op zaterdag 4 juli van 17u - 20u in het nieuwe heem. Door de coronamaatregelen doen we dit in 2 shiften, van 17u - 19u de speelclubs en rakwi's en van 19u - 20u de tito's, keti's en aspi's. 

Wat heb je allemaal nodig? 

 • De medische fiche ingevuld
 • Twee klevertjes van het ziekenfonds
 • Eventueel het blad van de ziekenfonds ingevuld (kun je downloaden hieronder)
 • Kostprijs: voor rakwi's - aspi's: €135 - voor speelclubs: €115 (voorschot al afgetrokken)
  We zouden vragen om dit te storten op het rekeningnummer BE96 7360 3464 2505 met vermelding naam kind + groep + kampinschrijving. 

Het inschrijvingsblaadje kun je hieronder downloaden. (dit drukken wij af voor jullie)

De bagage wordt op maandag 20 juli ingezameld tussen 17u - 20u aan het Cultureel Centrum te Hollebeke. Door het coronavirus werken we in 2 shiften, van 17u - 19u kunnen de speelclubs en rakwi's hun bagage komen brengen en van 19u - 20u kunnen de tito's, keti's en aspi's hun bagage komen brengen. Dit jaar zal het dan ook niet mogelijk zijn om nog iets te drinken aan onze bar.

 • Gelieve de SIS-kaart/ identiteitskaart mee te nemen.

We vertrekken op dinsdag 21 juli om ± 8u45 - 9u aan het station van Komen en komen terug aan in het station van Komen op vrijdag 31 juli om ± 18u00 (exacte tijdstip zal worden meegedeeld via facebook).

 • Dit geldt niet voor de speelclubs, zij worden terug door de ouders met de auto gehaald van de kampplaats voor 12u. (noodnummer Anouk: 0471 30 18 86)


Covid 19: 

Iedereen mag mee op kamp, behalve:

 • Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de vijf dagen voor de start van het kamp. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen. De experts hebben een lijst opgesteld met risicoprofielen die vatbaarder zijn voor het coronavirus. 
 • Mensen uit de risicogroep of met ziekte? Die mogen mee als:
  -   ze een doktersattest kunnen voorleggen.
  -   hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma..
Lijst risicogroepen vind je hier. 
De symptomen van covid 19 vind je hier

Belangrijk!
Ouders zijn verantwoordelijk voor de beslissing om hun kind wel of niet mee te sturen, en zij moeten indien nodig ook voor een attest van de dokter zorgen.

Ziek op/ na kamp: 

Dit is het stappenplan dat we zullen volgen mocht er iemand ziek worden op kamp.

 • 1ste pagina is het stappenplan voor ziekte op kamp
 • 2de pagina is het stappenplan voor ziekte na kamp
 • 3de pagina is het stappenplan wanneer tijdens kamp blijkt dat een deelnemer nauw contact heeft gehad met iemand die besmet is

Gelieve dus beschikbaar te blijven gedurende het kamp zodat indien nodig u uw ziek kind kunt komen ophalen. 

Extra info corona kun je hieronder downloaden.