KAMP 2021

Hier vind je alle info over het kamp 2021. 

Het kamp gaat voor de speelclubs tot aspi's door van 21 juli tot 31 juli en voor de sloebers van 24 juli tot 31 juli. De sloebers worden op 24 juli om 10u verwacht in het station van Komen om dan met de trein richting Zele te vertrekken. (noodnummer Anouk: 0471 30 18 86)

Het inschrijvingsmoment is op zondag 4 juli van 17u - 20u in het nieuwe heem. Hierbij is er ook een bar aanwezig waar je een hapje en drankje kunt krijgen. We voorzien ook een verrassing voor de leden. 

Wat heb je allemaal nodig? 

 • De medische fiche ingevuld
 • Twee klevertjes van het ziekenfonds
 • Eventueel het blad van de ziekenfonds ingevuld (kun je downloaden hieronder)
 • Kostprijs: voor speelclubs - aspi's: €155 - voor sloebers: €135 
  We zouden vragen om dit te storten op het rekeningnummer BE96 7360 3464 2505 met vermelding naam kind + groep + kampinschrijving. 

Het inschrijvingsblaadje kun je hieronder downloaden. (dit drukken wij af voor jullie) 

De bagage wordt op dinsdag 20 juli ingezameld tussen 17u - 20u aan het Cultureel Centrum te Hollebeke. Hier zal er ook weer een bar aanwezig zijn waar je een drankje kunt drinken. 

 • Gelieve de SIS-kaart/ identiteitskaart mee te nemen.
 • Bewijs snel-test! (zie uitleg bij 'covid 19' hieronder)

We vertrekken op woensdag 21 juli om ± 9u30 aan Den Kannaar in Hollebeke om dan samen naar het station van Komen te vertrekken. Hierbij rekenen we op ouders die ons kunnen brengen naar het station van Komen. We komen terug aan in het station van Komen op zaterdag 31 juli om ± 18u00 (exacte tijdstip zal worden meegedeeld via facebook).

De keaspi's vertrekken al op maandag 19 juli om 10u aan het oude heem in Hollebeke met de fiets. De bagage wordt van deze leden ook verwacht op 20 juli. Verdere info zult u hierover krijgen op de inschrijving zelf. 


Covid 19: 

Belangrijk! 

Om het kamp zo veilig mogelijk te laten verlopen vragen wij om op 19 juli een snel-test af te nemen. Deze snel-test is verkrijgbaar bij de apotheek voor €8. Wanneer jullie de bagage komen afgeven op 20 juli zullen jullie deze test moeten kunnen voorleggen aan ons via een foto waar de test en het lid opstaat. Wanneer deze test positief is moet u uw huisarts contacteren en een PCR test laten uitvoeren. 

Iedereen mag mee op kamp, behalve:

 • Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de vijf dagen voor de start van het kamp. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen. De experts hebben een lijst opgesteld met risicoprofielen die vatbaarder zijn voor het coronavirus. 
 • Mensen uit de risicogroep of met ziekte? Die mogen mee als:
  -   ze een doktersattest kunnen voorleggen.
  -   hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma..
Lijst risicogroepen vind je hier. 
De symptomen van covid 19 vind je hier

Belangrijk!
Ouders zijn verantwoordelijk voor de beslissing om hun kind wel of niet mee te sturen, en zij moeten indien nodig ook voor een attest van de dokter zorgen.

Ziek op/ na kamp: 

Dit is het stappenplan dat we zullen volgen mocht er iemand ziek worden op kamp.

 • 1ste pagina is het stappenplan voor ziekte op kamp
 • 2de pagina is het stappenplan voor ziekte na kamp
 • 3de pagina is het stappenplan wanneer tijdens kamp blijkt dat een deelnemer nauw contact heeft gehad met iemand die besmet is

Gelieve dus beschikbaar te blijven gedurende het kamp zodat indien nodig u uw ziek kind kunt komen ophalen. 

Extra info corona kun je hieronder downloaden.  

Online inschrijven

Vergeet de medische fiche niet af te drukken en mee te nemen wanneer je de bagage gaat brengen op 20 juli. ( + 2 gele klevers van de ziekenbond) 

Gelieve het bedrag van: 

 • sloebers: €135
 • rakwi's - keaspi's: €155

over te schrijven op het rekeningsnummer BE96 7360 3464 2505 met als mededeling 'naam lid + afdeling + kampinschrijving'. 

Vergeet zeker niet op 'indienen' te drukken om de inschrijving te bevestigen.